Ukuziphendukela Kwemvelo—Izinganekwane namaqiniso — I ...

ULönnig, osechithe iminyaka engaba ngu-30 ecwaninga ngokuguquka kwezakhi zofuzo ezitshalweni, wathi: “Laba bacwaningi babecabanga ukuthi kwase kufike isikhathi sokushintsha indlela evamile yokuzalanisa izitshalo nezilwane.

Thola Intengo

Izingoje Zokuthenga Izinto Zokudayisa e-JHB Public Group ...

Izingoje Zokuthenga Izinto Zokudayisa e-JHB has 121,438 members. Sicobelelana Ngolwazi lwezindawo (ngoje) ezithengisa ngezimpahla nawe uma ufuna...

Thola Intengo

Izitshalo eziyisembozo - Grain SA Home

shalo eziyisembozo. Izitshalo eziyisembozo akhulisa iSOM, imisedlala esenhlabathini, ukuhamba kwezinto enhlabathini, ukhulu bamagaqa enhlabathi kanye nobunjalo bawo. 6. Imivuzo eyedlulele: Ä Izitshalo eziyisembozo zingakhiqiza ukudla kwabantu kanye ne …

Thola Intengo

Sizwe Mokoena (@SIYABHEBHANA) | Twitter

If you are being followed by more people than a newspaper,it''s time to tweet a little less.

Thola Intengo

Izindlela Eziyinhloko Zokubhekana Nokucindezeleka

Ukuze “babhekane” nokucindezeleka okungapheli, abanye abantu baphendukela ophuzweni oludakayo, ekusebenziseni izidakamizwa noma ugwayi. Abanye baqala ukuba nemikhuba yokudla engemihle noma bagqolozele ithelevishini noma i-computer —okuyimikhuba engayixazululi ngempela inkinga eyimbangela yokucindezeleka, kodwa empeleni engase iyenze ibe yimbi nakakhulu.

Thola Intengo

Izithelo ezinhle KwaDukuza | Isolezwe

Izitshalo ezivamise ukuthi zimile kuma-tunnel wutamatisi, pepper, eggplant, cucumber seedlings, baby broccoli, iklabhishi no-lettuce. “Izitshalo eziphuma kuma-tunnel ziba ngezisezingeni elicokeme, awudingeki umhlabathi, ziphila ngokuchelelwa.

Thola Intengo

Izifo Ezithwalwa Yizinambuzane—Yinkinga Ekhulayo — I ...

Ngaphandle kwazo, izitshalo nemithi eminingi abantu nezilwane abathembele kuko ukuze bathole ukudla bekungeke kuyithole impova noma kuthele izithelo. Ezinye izinambuzane zisiza …

Thola Intengo

Imithi Yokwelapha Yesintu | The Ulwazi Programme

Imithi Yokwelapha Yesintu By Ulwazi Programme on in Culture Umarikwata isihlahla esikhulu, esimila izithelo eziphuzi, siphuma inhlamvu encane eyodwa noma ezimbili zibhanqene noma zihlangene.

Thola Intengo