13 Patheriya ES Eng-11Sept14 (1) - enviscecb

7 content of the soil are moderate. The pH and conductivity of all the soil samples are within the acceptable range. Sensitive Ecosystem: Within 10 km distance of the project site, no plant or animal species were found to be on the endangered list.

Thola Intengo

Ukwambula Izimfihlakalo Zasekujuleni Kolwandle — I-ONLINE ...

Inqubo yamakhemikhali esetshenziswa ama-bacterium asemthonjeni wamanzi ashisayo kuthiwa i-chemosynthesis.Leli gama lihlukile kwelithi photosynthesis, inqubo esebenza ngokukhanya yohlaza nezithombo ne-phytoplankton.I-phytoplankton ihlanganisa izitshalo noma izilwane ezinjengezitshalo ezitholakala engxenyeni yolwandle engaphezulu, ehlala inokukhanya kwelanga.

Thola Intengo