ISIMEMEZELO - ccs.ukzn.ac

ISIMEMEZELO ABESIMAME ABAMELENE ... izindlu, izitshalo ezingafakangwa amakhemikhali, ... UKUSHIYA AMALAHLE EMGODINI, AMAFUTHA EMHLABATHINI KANYE NOKUHLONZWA

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... Ekukhiqizweni kanye nokusebenzisa amakhemikhali ... Ngokwenza lokhu, uyonqwabelanisa amalahle avuthayo phezu ...

Thola Intengo

Vaporize in Zulu - English-Zulu Dictionary - …

vaporize in Zulu translation and ... bahwamukisa izinto ezingadingeki ngaphandle kokushisa amalahle abe ... iye ezindaweni ehluzwa kuzo ukuze kukhishwe amakhemikhali ...

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

Uhlelo lwe-EIA lwemayini evulekile yalapho kugcinwe khona amalahle e-New Largo, okuchishe kufane ... ngenxa yomzimba noma amakhemikhali adinga ukuphathwa

Thola Intengo

ISANDULELO - Durban

ISANDULELO. NJENGOBA. I-FIFA ... (okubandakanya nomlotha ondizayo), amalahle, nanhloboni yezinhlayiya ezithintekayo, usi, intushwana, izifuthwa, ... amakhemikhali, ...

Thola Intengo

SOUTH AFRICA biodiversity food security …

Izimiso Ezihambisana Nobudlelwane Bemvelo Nendawo Okulinywa Kuyo ... amakhemikhali ensimini, ... Amanzi asesesbenzile ayahlanzwa ngokusebenzisa amalahle …

Thola Intengo

ISIKHWAMA SEZOKULILISA - Department of …

ISIKHWAMA SEZOKULILISA COMPENSATION HOUSE ... amalahle, ukufumana amadayimane, ... Amabhomu, amakhemikhali, iimfufuzeli,

Thola Intengo

Read Microsoft Word - Appendix …

Readbag users suggest that Microsoft Word - Appendix interleaves.doc is ... I-UCG uhlelo lapho amalahle ezoshiswa khona ... kuphethwe emathangeni amakhemikhali. ...

Thola Intengo

AFRICAN WOMEN UNITE AGAINST …

AFRICAN WOMEN UNITE AGAINST DESTRUCTIVE RESOURCE EXTRACTION ... amakhemikhali aqhamuka kwizimayini ... Ungawusebenzisi umlotha kumalahle avuthayo noma amalahle

Thola Intengo

UMHLAHLANDLELA WOKUFUNDISA …

UMHLAHLANDLELA WOKUFUNDISA NOKUBHALA. ... adonswa ngamahhashi ahlale ehla enyuka kudayiswa amalahle nabo babamba ... amalunga amaqembu abo abamba …

Thola Intengo