Xhosa Bible: 1 Kings - sacred-texts

10:14 Ke kaloku ukulinganiswa kwegolide, eyeza kuSolomon ngamnyaka mnye, kwaba ngamakhulu mathandathu anamanci mathandathu anesithandathu iitalente zegolide. 10:15 Iyodwa eyabarhwebi, neyentengiso yabathengisi, neyookumkani bonke bomxukuxela, neyamabamba elizwe.

Thola Intengo

No. 28764 - Open Gazettes South Africa

nokutholakala, ukuba nakho, ukucibikaliswa, ukucoliswa, ukulungiswa, ukusetshenziswa nokuchithwa kokusansimbi eyigugu; (b) ukwaluleka uNgqongqoshe nganoma yiluphi undaba oluphathelene noma 35

Thola Intengo

ACCOUNTING STANDARDS BOARD AMAZINGA WOMKHUBA …

AMAZINGA WOMKHUBA OVAME UKUBONWA WOKUBALWA KWEZIMALI IMALI ENGENAYO EVELA EZINKOKHELWENI ZOKUSHINTSHISANA (GRAP 9) ... Amazinga Womkhumba Ovame Ukubonwa Wokubalwa Kwezimali Imali Engenayo Evela Ezinkokhelweni Zokushintshisana Izigaba Isethulo Umgomo .01 - .03 ... ukukhishwa kwegolide elingahlungiwe.

Thola Intengo

Speeches Archives - KwaZulu-Natal Legislature

Njengoba ngihlale ngikubalula kubo bonke abaphathiswa abasuke belusa ukwenzeka kwalo mkhosi, ngomkhosi woMhlanga sihleli phezu kwegolide elingakwazi ukuhlanganisa ukuvikelwa nokuqhakambiswa kwamasiko kanjalo nokudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi kulabo abangamaciko emsebenzini yezandla.

Thola Intengo

ISIKHWAMA SEZOKULILISA - Department of Labour

ISIKHWAMA SEZOKULILISA COMPENSATION HOUSE cnr SOUTPANSBERG & HAMILTON ROAD PRETORIA ... ihlabathi , amatje, ibumba, ukutholakala kwegolide eemayini ezingasasebenzi, ukwenjiwa kwetswayi. Ukukwara amatje lokufaka hlangana ukugaya amatje nokhunye ... ukubolekisa ngeenkoloyi namkha ukulungiswa Ibhizinisi lokubolekisa ngeenkepe, ukuba nesikepe ...

Thola Intengo

Hlakulela Ubuhlobo Obusondeleyo NoYehova — IWatchtower ...

Ukulungiswa nguYehova—enoba kuza ngabazali, ibandla lamaKristu okanye ngokucamngca ngeZibhalo xa sisenza ufundisiso lobuqu—kuyimbonakaliso yothando lwakhe ngathi. Siya kuba silumkile xa …

Thola Intengo

Voyage initiatique - AFRIKHEPRI FONDATION

Kwase kuphele izinyanga ezimbili ngisuka emanzini ase-oceanic, ngiyahamba.

Thola Intengo

Indoda Eyisibonelo Eyamukela Ukulungiswa — I-ONLINE ...

Ngaphandle kwegolide, wayenezimvu ezingu-7 000, amakamela angu-3 000, izimbongolo zezinsikazi ezingu-500, izinkomo ezingu-1 000 nezinceku eziningi kakhulu. ( Jobe 1:3 ) Kodwa uJobe wayethembela kuJehova, hhayi engcebweni.

Thola Intengo