The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from ... Lokhu kuchaza ukuthenga impahla eningi ... okungaba uyena yedwa ongaba sesimweni sokukwazi ukuthi lomyalezo ...

Thola Intengo

Read Zulu PE BOOK.PDF

Readbag users suggest that Zulu PE BOOK.PDF is worth reading. ... Inkinga evama ukutholakala ekuqhasheni nasekuthengeni ... Isifundo esigcinile kade kuyisifundo ...

Thola Intengo