The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from ... ngendlela entsha ebalulekile yezobuchwepheshe ukuze kube ... imithetho kanye nokuthengisa okunemithetho ...

Thola Intengo

public service/zulu - psc.gov

Ukuthunyelwa kolwazi olubucayi kufanele kuhambisane ne-Encryption efanele kanye nesayini yezobuchwepheshe, ... yokukhipha umazisi, ayikho ... yonke imithetho neminya ...

Thola Intengo

Msunduzi IDP 2009 by Marc Russell Abbott …

is a digital publishing platform that makes ... emizameni yokukhipha abantu ... kanye nokuthola eminye imithetho eyisisekelo egunyazayo mhlawumbe ...

Thola Intengo