ZUL65-1128E EmaPhikweni EJuba eliMhlophe …

Futhi uma ijuba lindiza, lalibhukudisa umhlabathi ngegazi lomata walo, negazi limemeze kuNkulunkulu ... “Ngokulandelayo unakho, thola ikadiyogramu umshini .” 162 ...

Thola Intengo

Isolezwe (South Africa) May 2008 Article …

Articles from Isolezwe (South Africa) May ... KUPHINDE kwaqhunyiswa omunye umshini wemali ngebhomu oLundi izolo ... AZOQALA ukudayiswa ngesonto elizayo ...

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... ekusizeni abaswele baphinde bamele amalungelo wabo kumhlaba wama Latin e ... zesayensi umshini, ...

Thola Intengo

Zulu Vocabulary - Learning English

Zulu Vocabulary Click on letter: ... umshini wokuphephetha, umlandeli ... umhlaba; USER: umhlabathi, emhlabathini, umhlaba, kuenhlabathini, indawo yaphansi, GT ...

Thola Intengo

Apertium: Machine Translation Toolbox / …

1860 ^ * Afrika $ 1856 ^ * Isolezwe $ 1832 ^ indawo/indawo/indawo$ 1829 ^ indlela/indlela$ 1828 ^ kanjani/njani$

Thola Intengo

eNanda | eNanda Online

Ukulungisa nokwenza kangcono kuyafuneka (e.g ukusayina, ukhonkolo, umhlabathi). Izinhlobonhlobo zabantu abaphuma emiphakathini eyehlukene bangazimbandakanya ...

Thola Intengo

Wamukelwa uMkhandlu mhla ka: Ushaywe mhla …

Wamukelwa uMkhandlu mhla ka: Ushaywe mhla ka: 2 ... (e) ngesidingo ... “i-flow limiter” kushiwo umshini kagesi ovumela ukuhamba kwamanzi okujwayelekile

Thola Intengo

Read Zulu.pdf

Ngifuna ukucela umyalelo wokunxeshezelwa kulowo muntu owenza lokhu. ... amaphoyisa e-SAPS asuke ... ungabhala incwadi noma wethule uvo lwakho ngokusebenzisa umshini ...

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... ekusizeni abaswele baphinde bamele amalungelo wabo kumhlaba wama Latin e ... zesayensi umshini, ...

Thola Intengo

Pula Imvula June 2014 Zulu - Grain SA Home

Pula Imvula_June_2014_Zulu dd 1 2014/05/27 12:59:45 PM. 2 ... ukudayiswa kommbila ... eMiddle East, e-Afrika kanye nase-Asia.

Thola Intengo

Ukutshala ngendlela kaNkulunkulu - Startup

oshicilelwe ukudayiswa noma ezinye izindlela ... kuyakuqhamuka njengokusa” usuka e -Afrika ... Ukulungisa umhlabathi onyakeni wesibili kanye neminyaka ...

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... ekusizeni abaswele baphinde bamele amalungelo wabo kumhlaba wama Latin e ... zesayensi umshini, ...

Thola Intengo