Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... “The endzaweni yinye lokulawula ... Japan uye eyaqanjwa izinombolo ezinkulukazi izinkolo ezintsha ...

Thola Intengo

Read Xhosa_DSD AR_FINAL.p65

Readbag users suggest that Xhosa_DSD AR_FINAL.p65 is worth reading. The file contains 108 page(s) and is free to view, download or print.

Thola Intengo

Kuxwayiswa abafundi abashintshe …

BAZOBA senkingeni abafundi abashintsha izinombolo zomakhalekhukhwini abazisebenzise ngesikhathi befaka izicelo zoxhaso ... Uthe uhlelo …

Thola Intengo

ISAZISO SOKUFAKWA KWESICELO SEMVUME …

izinombolo zesicelo daea ref no: dc21/0026/2013 ... uhlelo oluhlongozwayo lokwakha umgwaqo obizwa ntatshana emthwalume ngaphansi kukamasipala womkhandlu wase …

Thola Intengo

Tot - Afrikaans - Zulu Translation and …

Igunyaza uhlelo lokubambisa uma ungena ... kuqala ngezimpawu ezithize noma izinombolo eziphiwe ... Uhlelo oluseqophelweni lokulawula ludinga ukuqinisekisa ...

Thola Intengo

ISANDULELO - Durban

kusho ukunikwa igunya kanjengoba kuchazwa kwisengezo esichaza uhlelo ... izinhlamvu zamagama, izinombolo ... UMasipala unelungelo lokulawula ukungena ...

Thola Intengo

The first attempt to translate ICT terms from …

The first attempt to translate ICT terms from English to Zulu. By admin October 13, 2014 Education / Information . ... Lokhu kuchaza uhlelo lokuqeda izinombolo.

Thola Intengo

Truecaller: Caller ID, SMS spam blocking & …

Truecaller: Caller ID, SMS spam blocking & Dialer. ... Thola izinombolo engaziwa efana umphenyi! Bona ukuthi ubani oshayayo nge-ID Yomshayeli futhi uvimbele .

Thola Intengo

[opensuse-translation-commit] r93117 - in …

[opensuse-translation-commit] ... branches/SLE12-SP1/yast/zu/ branches/SLE12-SP1/yast/zu/COPYING ... +"izinhlamvu, izinombolo, ...

Thola Intengo

ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA: …

ISIZULU ULIMI LOKUQALA LOKWENGEZA: IBANGA 12 ... > Uhlelo lolimi. ... > Izinombolo - ukubala. > Kufundwa imibala.

Thola Intengo