AMAHUBO 9:11 Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni ...

Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni; memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.

Thola Intengo

Lingenzani Ukuze Lingaxabani Lezihlobo? | Imuli Ethokozayo

Nxa abantu betshada baba yimuli. Lanxa uzahlala ubahlonipha futhi ubathanda abazali bakho, umkakho kumele abe nguye oqakatheke kakhulu empilweni yakho.

Thola Intengo

Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo zakho

Yazi ngamalungelo ezinsiza zikahulumeni nezimiselo Read more about ukuthi, futhi, noma, kanye, icala and kufuneka.

Thola Intengo

INdabuko Yakho: Izibongo zeSilo Zwelithini kaBhekuzulu

INkos''ethombel''ehlathini Amany''aMakhosi Ethombel''ezindlini Ikhiph''izinkomo Zehla ngohhologo Zibheke kwaMshanelo Kwagijim''uQholobana Ezalw''emaNkwanyaneni

Thola Intengo

Imibiko Yezindaba Ethusayo Nezingane Zakho - JW

“Indodakazi yami eneminyaka engu-11 ubudala ayithandi ukubuka izindaba. Ngokuvamile iba namaphupho amabi ngalokho esuke ikubonile. Ngesinye isikhathi, yabuka izindaba eziphathelene nomuntu owanquma ikhanda lelungu lomndeni wakubo.

Thola Intengo

Izibhalo Ezingcwele - Xhosa Bible - izeZetestanente Endala ...

13 Ke kaloku ukulinganiswa kwegolide, eyeza kuSolomon ngamnyaka mnye, kwaba ngamakhulu amathandathu anamanci amathandathu anesithandathu iitalente zegolide, 14 iyodwa eyabarhwebi, nebiziswa ngabathengisi, neyookumkani bonke baseArabhi, neyamabamba elizwe, abezisa igolide nesilivere kuSolomon.

Thola Intengo

Injongo Yethu Umgomo Wethu Izimo Ezibalulekile

eliphezulu ngokulinganayo nangokuhlanganyela ,siphinde sikwazi ukubambisana nozakwethu esilekelelana nabo kuyo yonke imikhakha yezempilo ngokohlelo oluphucuzekile lwezempilo. Izimo Ezibalulekile Ukuxhumana okuvulelekile Ukulwela izinga eliphezulu lokusebenza Ukuthanda ukuzibophezela ekushintsheni nokukhula.

Thola Intengo

Inkulumo emfushane kasIhlalo - mintek

ne-FSLS yezimayini zethusi i-Mopani Copper Mines eZambia. Ngaphezu kwalokho, kube nokuthengiswa okukhulu komshini we-Mintek wokukala ukudidiyelwa kwe-cyanide yeCynoprobe okwenziwa ngekhompyutha, njengoba imishini engu-15 ithengiswe phakathi nonyaka, kuhlanganisa nemine ethengiswe eBurkina Faso, owodwa e-Ivory Coast kanye nowodwa eGhana.

Thola Intengo