AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA …

AMASIKO NEZITHETHE NEENDLELA ZOKUZIPHATHA KWAXHOSA . by. ZODWA CAROLINE GCINGCA-NDOLO . Submitted in fulfilment of the requirements for . The degree of . MASTER OF ARTS . In the subject . AFRICAN LANGUAGES (ISIXHOSA) at the . UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA . UPERVISOR: PROF N. SAULE . 2008 . 2 ISINIKEZELO .

Thola Intengo

ISISHIMANE - ngondla isizwe ngamazwi: Feb 29, 2008

Feb 29, 2008· ISISHIMANE - ngondla isizwe ngamazwi NGIYAKWAMUKELA WELCOME TO THE POETRY SITE OF MPHUMELELI NGIDI aka ISISHIMANE ESINEZIQU ZOKUSHELA. LE NKUNDLA IYINQOLOBANE YAZO ZONKE IZINKONDLO ZAMI,NJENGOMBHALI NOMSHICILELI WALEZI ZINKONDLO IMINA KUPHELA ONEGUNYA LOKUZIHAYA AKUVUMELEKILE UKUSETSHENZISWA …

Thola Intengo

Ukuziphendukela Kwemvelo—Izinganekwane namaqiniso — I ...

ULönnig, osechithe iminyaka engaba ngu-30 ecwaninga ngokuguquka kwezakhi zofuzo ezitshalweni, wathi: “Laba bacwaningi babecabanga ukuthi kwase kufike isikhathi sokushintsha indlela evamile yokuzalanisa izitshalo nezilwane.

Thola Intengo

Izindaba Zomthetho Namalungelo Abantu | JW

Izindaba ezithinta oFakazi BakaJehova eziphathelene nezomthetho, amalungelo abantu nenkululeko yokukhetha inkolo. I-JW /ZU iwumthombo osemthethweni …

Thola Intengo

Izitshalo eziyisembozo - Grain SA Home

shalo eziyisembozo. Izitshalo eziyisembozo akhulisa iSOM, imisedlala esenhlabathini, ukuhamba kwezinto enhlabathini, ukhulu bamagaqa enhlabathi kanye nobunjalo bawo. 6. Imivuzo eyedlulele: Ä Izitshalo eziyisembozo zingakhiqiza ukudla kwabantu kanye ne …

Thola Intengo

IziHlabelelo ZamaNazaretha - Isaiah Shembe, Johannes ...

Composed by Isaiah and Galilee Shembe between 1910 and 1940, IziHlabelelo zamaNazaretha---Shembe Hymns---is one of the earliest known books in the isiZulu language.

Thola Intengo

Izitshalo zemvelo | The Ulwazi Programme

Izitshalo ezivela kwamanye amazwe zibizwa ngokuthi ngezokufika okanye phecelezi ama-alien plants. Lezizitshalo zanda ngokubhebhetheka kwembewu, zinamathele kwizithuthi, kubantu nezilwane, ngesinye isikhathi zingeniswe kwelinye izwe ngenhloso.

Thola Intengo

Izithelo ezinhle KwaDukuza | Isolezwe

Izitshalo ezivamise ukuthi zimile kuma-tunnel wutamatisi, pepper, eggplant, cucumber seedlings, baby broccoli, iklabhishi no-lettuce. “Izitshalo eziphuma kuma-tunnel ziba ngezisezingeni elicokeme, awudingeki umhlabathi, ziphila ngokuchelelwa.

Thola Intengo