The Zulu Bible - Old Testament / Ezra 1

10 Lapho abakhi sebebeka isisekelo sethempeli likaJehova, bamisa abapristi begqokile benamacilongo kanye namaLevi, amadodana ka-Asafa, enamasimbali ukuba badumise uJehova njengehlelo likaDavide inkosi yakwa-Israyeli.

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of control A Book about How Four Growing Institutions Control Human Thought, Behavior, and Identity, and How We Can Dismantle Them to Attain Justice, Freedom, Autonomy, Sustainability, Biodiversity, and Human and Ecological Well-being

Thola Intengo

Wordfree: Ezra 1: IBhayibheli

10 Lapho abakhi sebebeka isisekelo sethempeli likaJehova, bamisa abapristi begqokile benamacilongo kanye namaLevi, amadodana ka-Asafa, enamasimbali ukuba badumise uJehova njengehlelo likaDavide inkosi yakwa-Israyeli.

Thola Intengo

The Zulu Bible - Old Testament / 1 AmaKhosi 5

15 USolomoni wayenabathwalayo imithwalo abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, nababazi bamatshe ezintabeni abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili, 16 ngaphandle kwezinduna ezinkulu zikaSolomoni ezaziphethe umsebenzi, izinkulungwane ezintathu namakhulu amathathu, ezazibusa abantu ababewenza umsebenzi.

Thola Intengo

Izikhombo Zamagama AseBhayibhelini — I-ONLINE LIBRARY ...

Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo.

Thola Intengo

Itshe in English, translation, Zulu-English Dictionary ...

A general term for rock that is used in construction, either crushed for use as aggregate or cut into shaped blocks as dimension stone.

Thola Intengo

Hyderabad to Bhalki Train Tickets, Book Trains, Check ...

Hyderabad is the capital city of South Indian state of Andhra Pradesh. Also called the ‘City of Nizams'', the city was founded in 1590 by the Qutub Shahi King: Mohammed Quli. Hyderabad along with Secunderabad forms a twin city, separated with each other by Hussain Sagar Lake. Bestowed with a …

Thola Intengo

1 AMAKHOSI 5, IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59) | The Bible App

15 # 2 IziKr. 2:2,18 USolomoni wayenabathwalayo imithwalo abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, nababazi bamatshe ezintabeni abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili, 16 ngaphandle kwezinduna ezinkulu zikaSolomoni ezaziphethe umsebenzi, izinkulungwane ezintathu namakhulu amathathu, ezazibusa abantu ababewenza umsebenzi.

Thola Intengo

Wordfree: 1 AmaKhosi 5: IBhayibheli

15 USolomoni wayenabathwalayo imithwalo abayizinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa, nababazi bamatshe ezintabeni abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili, 16 ngaphandle kwezinduna ezinkulu zikaSolomoni ezaziphethe umsebenzi, izinkulungwane ezintathu namakhulu amathathu, ezazibusa abantu ababewenza umsebenzi.

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of control A Book about How Four Growing Institutions Control Human Thought, Behavior, and Identity, and How We Can Dismantle Them to Attain Justice, Freedom, Autonomy, Sustainability, Biodiversity, and Human and Ecological Well-being

Thola Intengo