Ukuphawula Ukubonakala KukaNkulunkulu …

Uqale inkathi entsha, waletha amazulu amasha nomhlaba omusha, umsebenzi omusha, wasilethela ithemba, waqeda ... ukwakheka nesiqu sethu kwembuleka emazwini ...

Thola Intengo

Ukukhonza - lds

Ukukhonza Bheka futhi ... ukuhlanganyela ezimisweni zevangeli, kanye nakweminye imikhuba ekhombisa ukunamathela kanye nokuthanda ... ingqondo, kanye nokuqina …

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo

IBandla LikaNkulunkulu USomandla

Ubuqotho nokuqina ekuthembekeni okunjalo kumele kudlule okwabangcwele ... waletha amazulu amasha nomhlaba omusha ... ukwakheka nesiqu sethu kwembuleka ...

Thola Intengo

Wordplanet: Kolose 2: IBhayibheli

Kolose. Isahluko: 1 2 3 4. Hear ... ngibona inhlelo yenu nokuqina kokukholwa kwenu ... okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa ...

Thola Intengo

Abesilisa naAbesifazane kanye nokulingana …

Abesilisa naAbesifazane kanye nokulingana ngokwenkolo Niyethulelwa abazalwane benhlangano yokulingana ngokwenkolo. ... komcabango kanye nokuqina lapho ...

Thola Intengo

Izingxabano yizinto eziholela ekutheni... - Abram …

Izingxabano yizinto eziholela ekutheni zishintshe yonke impilo yomuntu, kungabe ngokuhle noma kabi. Nami ngingumuntu nje ongahlukile kwabanye abantu.... ...

Thola Intengo

UNkulunkulu,Nkosi Jesu,UNkulunkulu …

Njengamakhulu ezigidi zabanye abalandeli beNkosi uJesu Kristu, siyayemukela imithetho nemiyalo yeBhayibheli, sijabulela inala yomusa weNkosi uJesu Kristu, bese ...

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo

Ukukhishwa okushisa okushisa okukhipha ukotini ...

Ikhaya Umkhiqizo Ukukhishwa okushisa okushisa okukhipha ukotini wokukhanda ngamabhande / amalahle okuthuthwa kwamakhansela athengiswayo

Thola Intengo

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor …

Zend Avesta 01 IsiZulu Gustav Theodor Fechner. ... ukwakheka, amandla kanye ... kungenjalo unesifo amandla nokuqina kwayo,

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Yilo kanye leli Tshaneni elibude buduze nesiqiwu ... Kuphinde kwatholakala ukuthi ukwakheka kwamagama ... ziyethiwa ngokutholakala kwamatshe angumbala ongafani ...

Thola Intengo