UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo

Bazivalele emayini bexabana nomqashi | …

BAQHINQE isonto lonke emathunjini omhlaba abasebenzi basemayini yamalahle, oKhukho, KwaNongoma, befuna umqashi abakhokhele ...

Thola Intengo

FishersNet Vol.19 - Masifundise …

Q Uthini umyalezo wakho kubantu besifazane embonini yabadobi ... nokuqoqa ulwazi kanye nokuthatha ... kuphambana noguquko oluphelele nolungenasici embonini.

Thola Intengo

FishersNet - Masifundise Development Trust

1 FishersNet Vol. 22 ... bese esabalalisa ulwazi ... I-Masifundise Development Trust iyi-NGCO ekudala yaba khona futhi namuhla igxile embonini yabadobi abadobela ...

Thola Intengo

CONTENT

I-Alliance izobuye imeme abantu abavela embonini ukuba bahlanganyele njengamalunga ukuze uhlelo lukazwelonke oluphelele ... okuqukethe ulwazi kanye/noma idatha ...

Thola Intengo

I-NUM ithi isithole isitifiketi sokuteleka …

Inyunyana yabasebenzi basezimayini i-National Union of Mineworkers (NUM) isikuqinisekisile ukuthi ngoLwesithathu ntambama ithole isitifiketi sokungenela [...]

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo

Magazine of the Treatment Action Campaign …

Magazine of the Treatment Action Campaign August 2010 ngoKuvimbela Isandulela ngculazi (HIV) ... bayo bazimele abekho embonini yokwenziwa kwemithi

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo

Zulu - part 1

Zulu - part 1 Currently ... ukuthi wenze lisebenze ilungelo lokuthola ulwazi elishiwo ... ephakathi nendawo kuya kwengosondonzima embonini ...

Thola Intengo

[2018 REVIEW] Kuhle CPA ukubuyekeza …

Ukuze uthole olunye ulwazi, ... le nkambo ubelokhu okuyisisekelo embonini iminyaka futhi yonke ingeyakho ... Okuqukethwe ubuye ngempela oluphelele futhi eduze ...

Thola Intengo

Online Library - Centre for Civil Society

Reference: NguPatrick Bond Yahunyushwa NguFaith ka-Manzi (2011) Siqeda ukuziqhayisa kwemboni yamalahle ngo2011, kusukela …

Thola Intengo

UkuHlolwa koMthelela weNdawo, iLayisense …

okuchaza ukuthi abanikazi baphinde baba nethuba lokubamba iqhaza ngesikhathi sohlelo oluphelele lwe-EIA. Ulwazi ... I-New Largo Colliery ... embonini yamalahle

Thola Intengo