Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

(She also learned an impressive amount of Ladakhi in India.) Tools of Control will be translated into Hindi next to ... Mangigcwalise ukubonga ku Kate Goldstein ...

Thola Intengo

Minutes - Council - 2015-09-30 - Durban

ISAMBA UNYAKA 12012.09195 R2 100 000.00 Ku 2015/2016 12012 ... okhonjswe ku SJ 4586/7 naku SG ... Umasipala kufanele aqoqe yonke imali esetshenziswe ...

Thola Intengo