Ukuvikeleka okunambili kusho ukubeka ikusasa lakho phambili

Ukuvikeleka okunambili kusho ukubeka ikusasa lakho phambili Ukuncelisa ibele Izithuthiziguli zasemakhaya ngapha-kathi! Wathint’ imbokode! * The SMSs will talk about HIV, so you must be comfortable receiving these messages on your phone aleo ovela ku uDkt Sifiso Mtshali N abesi-e le -

Thola Intengo

‘Ngikholwa wukuzibambela ezintweni eziningi zakwami ...

‘Ngikholwa wukuzibambela ezintweni eziningi zakwami’ Izindaba / 2 September 2014, 11:10am / SLINDILE KHANYILE UNKK Zimbili Mazibuko othi noma esephila esikhathi samanje kodwa usadla ngoludala ngendlela ziphatha ngayo emzini wakhe

Thola Intengo

Abazali Bami Abangethembi | Intsha Iyabuza

Ngacela abazali bami ukuba banginikeze ithuba lokubabonisa ukuthi babengangethemba. Kwathatha isikhathi, kodwa kwasebenza. Ngafunda nokuthi iminyaka yomuntu ayenzi ukuba abantu bamethembe, okubalulekile yizenzo.” —URachel.

Thola Intengo

Izincwadi Ezingakusiza Utadishe IBhayibheli Kuyi-Internet

Amathuluzi amahhala okutadisha iBhayibheli anyatheliswa oFakazi BakaJehova. Ungawafunda kuyi-Internet noma uzithathele wona ngohlobo lwe-MP3, AAC, PDF …

Thola Intengo

Artists & Agents Listing | PMA South Africa

Lindy Abromowitz: Luciano Zuppa: Luigia Casaleggio: Lyla Faye: Maralin Vanrenen: Schoeman Smit

Thola Intengo

Uwaiysi Tarighat: Featured Article

UWAIYSI TARIGHAT Sufi Order on the Path Uwaiys-i-Gharan Novato, California T: 415.382 FI T: 415.382.7934

Thola Intengo

Ezempilo Health Matters : November 2012 - Zulu

Konke okushicilelwe kulo magazini kuyilungelo le-Ezempilo… Health Matters futhi kungase kuphinde kukhiqizwe futhi kusakazwe mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela. Zonke izikhangiso ezikulo magazini akukona ukuthi zisekelwa ngokusemthethweni uMnyango Wezempilo Wase-KZN, uMasipala WasEthekwini noma Ezempilo Health Matters Ngaphezu kwakho konke

Thola Intengo

Kungani Abaningi Kangaka Bephila Ngokwesaba? — I-ONLINE ...

Kungani Abaningi Kangaka Bephila Ngokwesaba? ISINTU sigubuzelwe ukwesaba. Lesi simo asibonakali kodwa siyaqapheleka, ngoba sithinta cishe wonke umuntu, ngisho noma ngokuvamile singanakwa.

Thola Intengo

KuzaKuchithwa izigidi zeerandi uKudala amathuba emisebenzi

4 AmAgqAbAntshintshi olwAbiwo mAli lukA 2011 izaKuphuculwa imo yezemfundo I mfundo ibaluleke kakhulu kwilizwe lethu. Enye yezinto ezingundoqo nazimisele ukuzenza urhulumente

Thola Intengo

Chief Bhambatha kaMancinza Zondi - Umvoti Municipality

Chief Bhambatha kaMancinza Zondi. Chief Bhambatha (sometimes spelled Bhambada) was born in Mpanza near the town of Greytown, Natal Colony. He was the son of Chief Macinga of the abakwa Zondi chieftaincy, and his mother, principal wife of Macinga, was the daughter of Chief Pakade of an important Zulu chieftaincy, the Cunu. From early childhood,...

Thola Intengo