Ndebele Bible - New Testament | Unicode

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ. uMathewu 1. Okhokho bakaJesu. ... laleyo bayitshaya ngamatshe bayilimaza ekhanda, ...

Thola Intengo

Isaya – 2fish

"Izitini ziwile, kodwa sizokwakha ngamatshe yisikwele. ... I isikhathi eside nezihloniphekile, iyinhloko; nomprofethi ofundisa amanga, nguye umsila. 9:16:

Thola Intengo

Nakhu okudingwa amadoda | isiZulu

Nakhu okudingwa amadoda ... Kahleni ngamatshe, unenzeni uZondo? Ngiyamthanda uJesu nendoda ... Indoda kumele njalo uyenze izizwe ukuthi iyinhloko wena ungumelekeleli ...

Thola Intengo

Uvumo Lokholo lweWestminster - Bible …

Uvumo Lokholo lweWestminster. ... e Efe. 5:23 Ngoba indoda iyinhloko yomfazi, njengoba uKristu laye eyinhloko yebandla, njalo yena unguMsindisi womzimba.

Thola Intengo

ISITHOMBE: Kuthiwa akenzanga lutho olubi …

NgoLwesithathu abalungu baseManzimtoti babambe owesilisa bemsola ngokuthi nguyena ojikijela izimoto ngamatshe kusukela ebhulohweni kuthela wayeka.

Thola Intengo

1 Kings 6 NIV - 1 Kings 6 NCV | Biblica

In the four hundred and eightieth year after the Israelites came out of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in t

Thola Intengo

Read Untitled

Readbag users suggest that Untitled is worth reading. The file contains 282 page(s) and is free to view, download or print.

Thola Intengo

Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili …

Isigaba ngasinye somsebenzi owenziwe nguNkulunkulu sibaluleke ngempela. Ngesikhathi uJesu efika, wayengowesilisa, kanti manje ungowesifazane. Ngalokhu, uyabona ukuthi ...

Thola Intengo

Bavale imigwaqo, kwasha izimoto, bedinwa …

Bathukuthele bavala imigwaqo labo abanganeme ngohlu lweqembu elibusayo lwabantu abazongenela ukhetho kumawadi, okhethweni lohulumeni basekhaya oluzobe [...]

Thola Intengo

ZULU - Acts - AMAZING GRACE BIBLE …

IzEnzo 1. 1 Incwadi yokuqala ngayiloba, ... ngokuba bebesaba abantu, funa bakhandwe ngamatshe. 27 Sebebalethile babamisa ... iyinhloko yehlelo lamaNazaretha ...

Thola Intengo