KwabaseKolose 2, IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59) | The ...

Isiluleko sokubambelela kuKristu # Fil. 1:30 Ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLawodikeya nabo bonke abangabonanga ubu

Thola Intengo

#Listeriosis: Ungakulahli ukudla okugayiwe, kushise | Isolezwe

"Kumele bakubuyisele ezitolo ukudla noma bakushise. Lokhu sikusho ukuze kugwemeke ukuthi kutheleleke abantu abasuke becinga ukudla emgqonyeni,"kusho uMohale. IListeria isibulale abantu abangu 180 kuleli kusukela ngonyaka odlule.

Thola Intengo

UMkhandlu nezinhlelo zokukhumbula umuga wasOndini – Ubukhosi

Sep 29, 2017· Ikhuluma emcimbini wesikhumbuzo mhla zizine kuNhlangulana obekukhona kuwo ISILO kanye noNdunankulu kaZulu, uMntwana wakwaPhindangene, iMeya uNtshangase ithe ukugcina lo mlando kuwufanele lo Mkhandlu ngoba yiwo ongabavikeli bawo.

Thola Intengo

Insindiso KaNkulunkulu USomandla: Kumele Wazi Ukuthi ...

Uma wazi uMuntu kuphela—uma wazi imikhuba Yakhe kanye nobuyena—kodwa ungawazi umsebenzi kaMoya, noma lokho uMoya akwenzayo enyameni, kodwa unaka uMoya kuphela, kanye neZwi, futhi uthandaze phambi kukaMoya kuphela, ungazi ngomsebenzi kaMoya kaNkulunkulu kuNkulunkulu wokoqobo, lokhu-ke kusafakazela ukuthi awukamazi uNkulunkulu wokoqobo.

Thola Intengo

Ukuqinisa Ukholo kuNkulunkulu uBaba futhi uJesu Krestu ...

Ukuqinisa Ukholo kuNkulunkulu uBaba futhi uJesu Krestu ngokuFunda Umbhalo Ongwcele Wakho; Okudlule; Umlayezo Wokufundisa Ngokuvakasha, uMashi 2010. ... “Sifuna amakhaya ethu abusiseke ngodade abangaba fundi mbhalo ongcwele—noma awushadile noma ushadile, usemusha noma ukhulile, ungumfelokazi noma uphila emndenini. ...

Thola Intengo

“Angisenawo Umuzwa Wokuthi Kumelwe Ngiguqule Umhlaba ...

Njengomlweli wamalungelo abantu, ngangahlulela abantu ngokweqisa—kube ukuthi babi noma balungile—futhi ngangizimisele ukumelana nalabo engangicabanga ukuthi babi. Kodwa ngosizo lweBhayibheli, angisenayo leyo mizwa enamandla yenzondo.

Thola Intengo

Uthatha isithembu umfundisi wezimanga | Isolezwe

Abaningi abambiza ngomama wesizwe noma indlovukazi kababa, bancoma ubuhle nokuthobeka kuyena. Kukhona nababonga uNala ngokubalethela unkosikazi wesibili.

Thola Intengo

Iqamuke umhlathi indoda ehleke indwangu | umthunywa

IHLEKE umhlathi waze waqamuka indoda yeBezha eMawabeni kulandela ukuzwa ngendaba yendwangu okubikwa ukuthi yafika yaqoqoda komunye umuzi esiqintini lesi. Indoda le, uMnumzana Meluleki Ncube oleminyaka yokuzalwa engu-37 kubikwa yagijinyiselwa esibhedlela phakathi kwenyanga kaNhlolanja isisehluleka ukuvala umlomo ngenxa yokuhleka kakhulu.

Thola Intengo