IMfundiso neziVumelwano 124 - The Church …

IMfundiso neziVumelwano. ... a ngehora eningalicabangiyo; ... Wozani, nalo lonke igolide lenu, nesiliva lenu, futhi namatshe enu aligugu, ...

Thola Intengo

Search / Compare | Bibles - Bible Society of …

Verse no Verse Footnotes; 1 “Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi: “Nakhu akushoyo onawoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi ...

Thola Intengo

ISAMBULO 3, IBHAYIBHELI ELINGCWELE …

ISAMBULO 3, IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59) ... nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa ... nohamba ze; 18 # IsAmb. 7:13 ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide ...

Thola Intengo

Wenze iNingizimu Afrika yaziqhenya uCaster …

Wenze njengoba bekulindelekile uCaster Semenya ethatha indawo ... Nosemjahweni owandulela owamanqamu ozoqala ngehora lesibili ekuseni ... linye igolide, ...

Thola Intengo

Bonke bonile, nize enkazimulweni …

Isahluko 3 . 1 “Nakuyo ingelosi yebandla laseSardesi loba ukuthi: “Nakhu akushoyo onawoMoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu nezinkanyezi eziyisikhombisa, uthi ...

Thola Intengo

191st Knowledge Seekers Workshop - …

Ufuna ukuvelisa iGolide, sikunika iGold. 4280183 71:20 - 71:22 ... 2 - 3 ngehora ekuseni kwaye wonke umntu wayesetratweni. 4927588 82:08 - 82:10 Kwaye wonke umntu

Thola Intengo

Indoda Yezihlahla: Indaba ka Robert …

Indoda Yezihlahla: Indaba ka Robert ... Ubaba nguye owayebheka ipulazi ngenkathi umninipulazi eseGoli ngesikhathi sokufuna igolide. ... Ngehora lesibili ntambama ...

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated into ... baphoqwa ukuba basebenzele uhulumeni kanye izinkampani zayo for pennies ngehora. ... yayithatha izinsuku 150, ...

Thola Intengo

Nema Graphic kanye nezinye izifinyezo in …

Nema Graphic kanye nezinye izifinyezo in English. ... mph — miles per hour — ngehora ; ... LG — lucky gold star — lucky igolide star ;

Thola Intengo

ISAMBULO 3 ZUL59 - “Nakuyo ingelosi …

Scripture View of ISAMBULO 3 IBHAYIBHELI ... nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa ... nohamba ze; 18-ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide ...

Thola Intengo