Ezemvelo AR 2009-2010 Zulu by Marc …

Umhlaba kanye nemiGwaqo. Sundry. UkuTholakala kwemiThetho yezoKongiwa kweMvelo kanye namaGugu • UMthetho weziVivane zokuThuthukiswa kwamaKhono (kanombolo. …

Thola Intengo