UKUVEZWA KOMLANDO EZIBONGWENI ZAMAKHOSI …

Isihloko salolu cwaningo sithi, UKUVEZWA KOMLANDO EZIBONGWENI ZAMAKHOSI AMABILI AKWAZULU, UDINGANE NOMPANDE.'' Ngaphambi kokuba kugxilwe ocwaningweni kubalulekile ukuthi kuchazwe kafishane amagama akhe lesi sihloko socwaningo. Lawa magama, umlando, izibongo, uDingane kanye noMpande. Umlando uchaza uchungechunge Iwezehlakalo ezedlule.

Thola Intengo

Kumiswe ukudayiswa kwezinkukhu eziphilayo ngenxa yesifo ...

Kumiswe ukudayiswa kwezinkukhu eziphilayo ngenxa yesifo Izindaba / 28 June 2017, 11:59am / INTATHELI YESOLEZWE ELAKULELI selikuvalile ukudayiswa kwezinkukhu eziphilayo ezweni lonke ukuze kunqandeke ukusabalala kwesifo sezinkukhu i-H5N8

Thola Intengo

Ukungcoliswa yizibulala-zinambuzane eMartinique ...

umbiko Okthoba 2005 AFSSA, "chlordecone eMartinique futhi Guadeloupe", esicwaninga ukuchayeka wezokudla, ezakhiwe ekuqongeleleni yonke iminikelo chlordecone yibo bonke ukudla okungenzeka ukuthi aqukethe (imifino impande ikakhulukazi, izitshalo ezitshalwe enhlabathini engcolile, kodwa futhi nemikhiqizo yezilwane ezivela emanzini, amanzi okuphuza).

Thola Intengo

Imisebenzi Yezingane | Usizo Lomkhaya

Izingane IBhayibheli Nomlando Isayensi NeBhayibheli IZINCWADI Show more. IBhayibheli Omagazini Izincwadi Nezincwajana INcwajana YoMhlangano Wokuphila KobuKristu Nenkonzo Yethu. INkonzo Yethu YoMbuso. Umculo Amadrama EBhayibheli Ukufundwa KweBhayibheli Okusadrama ...

Thola Intengo

Imishado Ehloniphekayo Phambi KukaNkulunkulu Nabantu — I ...

Imishado Ehloniphekayo Phambi KukaNkulunkulu Nabantu “Kwaba khona idili lomshado eKhana . . . UJesu nabafundi bakhe nabo babemenyiwe kulelo dili lomshado.”—JOHANE 2:1, 2. 1. Indaba kaJesu eseKhana ibonisani? UJESU, unina nabanye babafundi bakhe babeyazi injabulo engaba khona emshadweni ohloniphekile wabantu bakaNkulunkulu.

Thola Intengo

Izindlela Zokushumayela Basebenzisa Zonke Izindlela Ukuze ...

Izindlela Zokushumayela—Basebenzisa Zonke Izindlela Ukuze Bafinyelele Abantu Ayikho ividiyo kulokhu okukhethile. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo.

Thola Intengo

Izincwadi Ezisekelwe EBhayibhelini Nomagazini ...

Zithathele omagazini, ama-ebook, umculo namadrama ezindaba zeBhayibheli—mahhala. OFakazi BakaJehova benza amathuluzi okufunda iBhayibheli atholakale ngezilimi eziningi.

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Othisha emlandweni emakilasini bavame ukukhuluma mayelana mibuso mlando yeNgilandi, eFrance, China, Japan, iU.S. njalonjalo, kodwa zisekhona futhi ayathuthuka. Asenawo kakhulu kwezomnotho nakwezempi namandla kakhulu, okuyinto bona basebenzisa ukuzuza kakhudlwana efanayo.

Thola Intengo

INYUVESI YAKWAZULU -NATALI UCWANINGO …

ii ISETHULO Lolu cwaningo ngilwethula ngenkulu intokozo nokuzithoba kubazali bami ubaba wami ongasekho uMbongeni Khosimazi Mthombeni kanye nomama wami uPhumelele Beauty Zwane.

Thola Intengo

hollandais - Français-Zoulou Dictionnaire - Glosbe

Les cookies nous permettent de vous proposer nos services plus facilement. En utilisant nos services, vous nous donnez expressément votre accord pour exploiter ces cookies.

Thola Intengo

AMAGALELO EZITHUNYWA ZENKOLO - UnisaIR Home

I S A H L U K 0 AMAGALELO EZITHUNYWA ZENKOLO Isingeniso Ingxoxo ngokulotshwa nokuthuthukiswa kwezemibhalo yamaZulu yeyeme kakhulu …

Thola Intengo