Inkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa …

Bantu bakithi eNingizimu Afrika ... UMthethosivivinywa Wenkampani Yezimayini yaseNingizimu Afrika uzokwethulwa ... Cishe yonke imikhiqizo yaseNingizimu Afrika, ...

Thola Intengo

uzspace.uzulu.ac

Kukhona imigodi yezimayini zamalabJe. ... bakhiqiza imikhiqizo yabo yezolimo bayidayise ezitolo ... , ekufikeni kwakhe eNingizimu Afrika wabuthwa ngaphansi ...

Thola Intengo

Indlela Zokulawula – Tools of Control in Zulu

Tools of Control will be translated ... Nganquma ukuyihumusha ngesiZulu ngenxa yokuthi udadewethu waya eNingizimu Afrika ... Kwendlala yamanje eMpumalanga Afrika ...

Thola Intengo

IZambia — I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli

IZambia. I-Afrika injengengubo enkulu ehlotshiswe kahle. Leli zwekazi elinabantu abayingxenye eyodwa kweziyishumi emhlabeni lisuka ezihlabathini ezimhlophe zoGu ...

Thola Intengo