Bhayibhile

Igama bhayibhile lithetha “iincwadi”. IBhayibhile ngumsebenzi wabaprofeti abaninzi nababhali abaphenjelelweyo besebenza phantsi kwempembelelo yoMoya oyiNgcwele (Ⅱ Petr. 1:21). IBhayibhile ngumsebenzi wabaprofeti abaninzi nababhali abaphenjelelweyo besebenza phantsi kwempembelelo yoMoya oyiNgcwele (Ⅱ Petr. 1:21).

Thola Intengo

The Zulu Bible - New Testament / IsAmbulo 2

1 “Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi: “Nakhu akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide, uthi: 2 Ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi; wabavivinya abazisho ukuthi bangabaphostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga;

Thola Intengo

Izimfundiso ZeBhayibheli - JW

Izimfundiso ZeBhayibheli IBhayibheli linikeza iseluleko esingcono kunazo zonke emibuzweni enzima kakhulu ngokuphila. Ukuba usizo kwalo kuye kwabonakala phakathi neminyaka eminingi.

Thola Intengo

IEksodus

Inxenye yokuqala, Eksodus 1:1–15:21, zichaza ingcinezelo kaSirayeli eYiputa; nembali yangaphambili nobizo lukaMoses; iEksodus nokumiswa kwePasika; nokumatsha ukuya kuLwandle oluBomvu, ukutshatyalaliswa komkhosi kaFaro, nengoma kaMoses yoloyiso.

Thola Intengo

Airbot Multicopter - myairbot

Airbot F4 Nano v4 2-4s. $24.99. Add to Cart. OMNIBUS AIO F4 V6 Flight Control - 5xUARTs. $34.99. Add to Cart. OMNIBUS Fireworks v2. $49.99. Add to Cart. Sale. Wraith32 Metal - 32bit BLHELI ESC. Regular Price: $34.99 . Special Price $29.99 . Add to Cart. Working pad 45x90 cm. $19.99.

Thola Intengo

Bezaleel - All the Men of the Bible - Bible Gateway

Bezaleel [Bēzăl''eel]— under god’s shadow. 1. The chief architect of the Tabernacle to whom was assigned the design and execution of its works of art (Exod. 31:2; 35:30; 36:1, 2; 38:22). The Man Who Was a Spirit-filled Workman. Bezaleel was chiefly responsible for works of metal, wood and stone. Aholiab had charge of the textile fabric.

Thola Intengo

iBhayibheli elingcwele lesizulu - The Bible App

[{"errors":[{"key":"bible.id.\"286-zul59-ibhayibheli-elingcwele\" is not a number","error":"bible.id.\"286-zul59-ibhayibheli-elingcwele\" is not a number"}]},[{"hash ...

Thola Intengo

The Zulu Bible - New Testament / IsAmbulo 1

1 Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe, esibonakalisa encekwini yakhe uJohane 2 owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu, konke akubonayo.

Thola Intengo

Download the Bible in isiZulu - Zulu. Download now or read ...

Hundreds of versions in 900+ different languages - the Bible that goes with you anywhere. Download the Free Bible App. Home. Read. Plans. Videos. Sign In Sign Up. The Bible in isiZulu - Zulu IBHAYIBHELI ELINGCWELE (ZUL59)

Thola Intengo

IBhayibheli Kuyi-Inthanethi—Lifunde Noma Ulidawunilode ...

Funda iBhayibheli kuyi-Inthanethi, ulilalele noma ulidawunilode. INguqulo Yezwe Elisha enyatheliswa oFakazi inembile, kulula ukuyifunda.

Thola Intengo