Obani Abakhazimulisa UNkulunkulu Namuhla? — I-ONLINE ...

Obani Abakhazimulisa UNkulunkulu Namuhla? “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla.”—ISAMBULO 4:11.

Thola Intengo

UNkulunkulu Uyabathanda Abantu Abahlanzekile - JW

Ukulungiswa Kokuziphatha—Ukubonakalisa Ubungcwele BukaNkulunkulu Amakamelo abaqaphi namasango asembonweni wethempeli likaHezekeli kuye kwaba nencazelo ekhethekile kubantu bakaNkulunkulu kusukela ngo-1914.

Thola Intengo

UNkulunkulu Uthanda Abantu Abahlanzekileyo | Ethandweni ...

3 Ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthanda abantu abahlanzekileyo kusenza sifune ukuhlala sihlanzekile. Sifuna ukuthi indlela esiphila ngayo imdumise ngenxa yokuthi siyamthanda. Sifuna ukuthi indlela esiphila ngayo imdumise ngenxa yokuthi siyamthanda.

Thola Intengo

nokuhlwengiswa kwamanzi Ilungelo lokuthola amanzi kanye

Ilungelo lokuthola amanzi kanye nokuhlwengiswa kwamanzi Amanzi ayipilo, ihlwengiso lisithunzi Umhlahlandlela we-SAHRC omayelana nelungelo lakho

Thola Intengo

Akazithambisile okhangisa izimpahla zakwaMilady’s | Isolezwe

BONGIWE ZUMA . UKUBA ngumkhangisi wengqephu kusho lukhulu uma ungowesifazane osemusha nomuhle kodwa intokazi yasePinetown eyenza lo msebenzi yazibekela umgomo wokuba ngusomabhizinisi ingagcini ekukhagiseni.

Thola Intengo

Ukusebenza Gadalala Okukhuthazwa nguMnangagwa ...

WASHINGTON DC — UMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise uzulu ukuthi yena lohulumende wakhe bazasebenza gadalala ukuvuselela umnotho welizwe.

Thola Intengo

Ukwambula Izimfihlakalo Zasekujuleni Kolwandle — I-ONLINE ...

Ukwambula Izimfihlakalo Zasekujuleni Kolwandle. UKUZE siqonde ukuthi zisho ukuthini izinto ezabonwa abacwaningi ababegibele i-Alvin, kufanele sithi ukuqonda indlela umhlaba owenziwe ngayo. Inhlabathi esihamba phezu kwayo kuthiwa yakhiwa ungqimba oluqinile (okuthiwa i-lithosphere) oluphezu kwedwala elikhulu elincibilikile, elihamba kancane kancane. Lolu ngqimba lungaba amakhilomitha ayikhulu …

Thola Intengo

Impilakahle lokudla okwakha umzimba - AIDS Alliance

• Impilakahle lokudla okwakha umzimba • Ukuqinisa ezomnotho • Imfundo • Ukwamukelwa nguzulu • Ukuphathisa abantu asebebadala abagcina abanye Imibono emunyethwe zingwalo lezi ilungiswe kulandelwa indlela yokuphathisa kabanzi kwabantu bekhokhelwe …

Thola Intengo